LÄS MER om Artisan

Winsor & Newton Artisan Vattenlöslig Oljefärg:

Artisan vattenlöslig oljefärg kan man använda i stället för Bob Ross oljefärger som ett mer miljövänligt alternativ, i och med att man slipper använda förtunning för att tunna ut färgerna med, utan du kan tunna ut artisan med vanligt vatten i stället(!) Artisan fungerar kanske inte i alla lägen precis lika bra som Bob Ross färger och enligt min mening (Cissi, Målarlycka från You Tube) så är Artisan något svårare att måla Bob Ross landskap med. Vissa moment som t ex att ljussätta och då tunna ut samt ljusa upp färgerna, kräver en ev något mer erfarenhet av utövaren.

Vattenlöslig Liquid White är på gång, finns ej på marknaden ännu men kommer inom snar framtid. Som Liquid Clear kan du i stället använda de färglösa vattenlösliga oljemedierna som vi har, saffloweroljan, t ex.

När du skall göra ren penslarna är det däremot ingen skillnad för du behöver inte använda förtunning för att rengöra bob ross färger, utan det går utmärkt att rengöra målarverktygen med varmt vatten och KRYSTAL GRÖNNSÅPA. (Läs mer om hur du rengör Bob Ross penslar med vatten och KRYSTAL GRÖNNSÅPA HÄR). Det fungerar utmärkt med JUST DEN SÅPAN! (Någon annan "vanlig" såpa fungerar INTE)!

Naturligtvis använder du såpa och varmt vatten till att rengöra dina målarverktyg från Artisan också, skillnaden är där att det går att rengöra med vilken såpa/tvål/diskmedel som helst. Bob Ross färger kan du endast rengöra med KRYSTAL GRÖNNSÅPA!

Artisan är den konstnärsvänliga och vattenlösliga oljefärgen som känns och ser ut som en oljefärg, men kan förtunnas och tvättas av med vatten. Oljefärgskonstnärer behöver inte längre förlita sig på hälsoskadliga lösningsmedel för att tvätta sina penslar eller förtunna sina färger, då vatten kan användas i stället. Som ett resultat av detta kan konstnärer njuta av en säkrare miljö för måleri vilket är idealiskt för dem som delar arbetsyta, målar i skolan eller i hemmet. Samtidigt känns Artisan som en traditionell oljefärg med dess smöriga jämnhet och starka färg. Detta betyder att konstnärer kan använda Artisan på exakt samma sätt som en traditionell oljefärg, från laserings- och blandningstekniker till tjocka impastotekniker. Som komplement till färgerna finns ett tillhörande sortiment med  olika Artisanoljor, medier och fernissor så att du kan utföra alla traditionella tekniker inom oljemåleri. Detta gör Artisan till den idealiska färgen för skolor och för konstnärer som delar ateljé eller jobbar i hemmiljö. Artisan vattenlöslig oljefärg finns att köpa i 37ml. Titanvit finns i 200 ml tub.

Artisan är en äkta oljefärg tillverkad av linolja och safflorolja, som har modifierats så att den utgör en stabil bearbetningsbar emulsion när vatten tillsätts. Med Artisan kan konstnären förtunna och göra rent med vatten i stället för lösningsmedel som terpentin eller lacknafta. Färgen är sammansatt så att den ska se ut som och bete sig precis som konventionell oljefärg. Färgdjupet, den smöriga konsistensen, ljusbeständigheten, opacitetet/transparensen, beteendet och torktiderna är jämförbara med konventionell oljefärg, och konstnären kan därför arbeta med alla de grundläggande egenskaper som konventionell oljefärg har. Artisan är en oljefärg, och bör inte ses som något annat. Det är bara att den modifierade linoljan och saffloroljan kan spädas i vatten. Med det undantaget fungerar de modifierade oljemedierna precis som konventionell olja, och kan spädas i vatten på ungefär samma sätt som linolja kan spädas med lacknafta, och bildar sedan ett stabilt färgskikt genom oxidering.

Färgspektrum. Artisan-serien omfattar ett balanserat spektrum på 40 kulörer, som alla valts ut för sin färgningsförmåga och relativa opacitet. Färgspektrumet har valts ut för att man ska kunna blanda till största antalet färger från serien.

Sammansättningen och användningen av vatten. Det finns inget vatten i Artisans sammansättning. Linoljan och saffloweroljan har modifierats så att färgen kan spädas med vatten och då bilda en stabil emulsion, samtidigt som den behåller den konventionella oljefärgens alla bearbetningsmässiga och optiska egenskaper. Serien är också i stor utsträckning sammansatt av ett enda pigment per kulör, för att ge lysande färger och ren färgblandning. Och de mest lämpliga oljorna och finfördelningsmetoderna har använts för att få fram de individuella opacitets- respektive transparensegenskaperna hos varje pigment i Artisan-serien.

Pigmenthalt/färgningsförmåga. Ett bredd urval pigment har använts i Artisan-serien för att ge alla de egenskaper som man väntar sig från en Winsor & Newton-färg. Hit hör stor pigmenstyrka, som ger god täckning och stor färgningsförmåga.

Viskositet/konsistens. Direkt från tuben har Artisan Water Mixable Oil Colour-färgerna tjock, styv konsistens som liknar konventionella oljefärger, vilket gör dem lämpliga för impastoteknik. Den bevarar penseloch palettknivsdragen på ett utmärkt sätt. Artisan-färgernas konsistens kan lätt ändras med tillsats av målarmedier för Artisan, som alla är sammansatta för att man ska kunna justera färgens utflytnings- och bearbetningsegenskaper och ändå kunna blanda färgerna med lätthet och använda vatten för att göra rent.

Torktid. När Artisan förtunnas med vatten, avdunstar vattnet ganska snabbt från färgskiktet och lämnar kvar ett konventionellt oljefärgsskikt som torkar genom oxidering. Att torktiderna skiljer sig så pass mycket beror på att de olika pigmenten reagerar på olika sätt när de blandas med oljan. Winsor & Newton har utarbetat individuella sammansättningar för de olika kulörerna för att ge dem optimal torktid och därmed undvika problem med undre lager som torkar sakta. Listan nedan ger en översikt över troliga skillnader i torktider:

Snabbtorkande [omkring två dagar]: Prussian Blue, Umbra.

Medelsnabbt torkande [omkring fem dagar]: Kadmium Hue, Phthalo Blue (Red Shade) och Phthalo Green, Sienna, French Ultramarine, syntetiska järnoxider, Ochra, Titanium White, Zinc White, Lamp Black, Ivory Black.

Långsamt torkande [mer än fem dagar]: Cadmium, Permanent Rose [kinakridonpigment], Permanent Alizarin Crimson. Som med alla oljemålningar kan man undvika att oljan gulnar genom att inte låta målningarna torka i oavbrutet mörker eller i hög fuktighet.

Ytglans. Den reflekterande egenskapen hos Artisan-skiktet påverkas av många olika faktorer. De olika pigmenten kräver olika mängd olja i sammansättningen, och ytglansen kan därför variera något från kulör till kulör. Vattnet som använts för förtunning och eventuella tillsatser som blandas in i färgen kan också ändra ytglansen.

Permanens. Nya uppfinningar inom pigmentindustrin har lett till fortsatta förbättringar i konstnärsfärgers ljusbeständighet. Winsor & Newton har till fullo utnyttjat dessa nyheter vid sammansättningen av Artisan-serien. Samtliga Artisan-kulörer har permanensklass AA eller A, och rekommenderas som permanenta för konstnärsbruk. Du kan läsa mer om permanens i det tekniska avsnittet.

Användning tillsammans med traditionella oljefärger. Artisanfärger och medier kan blandas med konventionella oljefärger och medier. När man tillsätter konventionella färger, blir emellertid blandningen allt mindre vattenspädbar. Det blir också svårare att följa regeln “fett över magert” när man blandar traditionella oljefärger med Artisan. Därför är det bäst att använda Artisan-färg och Artisan-medier för sig, för att dra mest nytta av fördelarna av att de kan spädas med vatten i stället för lösningsmedel.

Användning med vattenspädbara målarmedier. Med Artisanmedier kan man ändra tubfärgens egenskaper och därmed använda alla de traditionella oljefärgsteknikerna. De medier som är speciellt framtagna för användning med Artisan Water Mixable Oil Colour är: Linseed Oil, Stand Oil, Painting Medium, Fast Drying Medium och Impasto Medium.

Tänk på att målarmedier är tillsatser och bör därför användas i måttliga mängder. Om man använder för mycket Linseed Oil eller Artisan Stand Oil, blir ytan rynkig, precis som med konventionella oljor. En fullständig översikt över samtliga Artisan-medier finns i avsnittet “Målarmedier” i denna bok på sid.66. Användning med vatten som förtunningsmedel. Om man förtunnar oljefärg för mycket riskerar man att pigmentet fälls ut på färgytan. Samma sak händer om man använder för mycket vatten med Artisan-färg. Därför rekommenderar vi starkt att man inte bara tillsätter vatten utan också ett lämpligt medium för att uppnå önskade bearbetningsegenskaper. Vattnet bör tillsättas gradvis, lite i taget, under ständig omröring med pensel eller palettkniv. Då bildas emulsionen av vatten och olja lättare. Om man använder vatten som förtunningsmedel ändrar man också färgens ljusbrytningsegenskaper, vilket gör att färgtonen blir något ljusare när vattnet tillsätts. När vattnet avdunstar, återgår färgen till den ursprungliga tonen.

Lämpliga fernissor. En fernissa som lämpar sig för konventionella oljefärger kan också användas med Artisan. En god fernissa skyddar målningen från damm och smuts i atmosfären, och kan avlägsnas fullständigt så att målningen kan göras ren, om så skulle behövas. Fernissa bör inte användas som målarmedium som tillsätts till färgen. Artisan-målningar bör inte fernissas förrän de har torkat fullständigt (minst sex månader). Winsor & Newton tillverkar en fullständig serie fernissa som lämpar sig för oljefärger.

Städning av ateljén. För Artisan behövs inga lösningsmedel för att städa upp efter målningen. Torka av överflödig färg från penseln och gör ren den i tvål och vatten. Terpentin eller lacknafta behöver inte användas. För att penslarna ska förbli i god kondition bör de göras rena samma dag som de använts. 

LÄS MER om Artisan

Sök:

Skriv in det du söker i sökrutan nedan eller sökrutan i fältet ovan menyn.